ลําโพง.com/ขายลำโพง.com / ลำโพงไร้สาย.com / ลําโพงพกพา.com /ลําโพงฮอร์น.com วิทยุอินเทอร์เน็ต 

0863175577 /089608007

เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย จาก หน่วยงานเทศบาล/อบต/หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงพยาบาล ฯลฯ  

เป็นระบบไร้สาย เสียงชัดเจน ไม่จำกัดระยะทาง   ควบคุมและดูสถานะการทำงานออนไลน์ได้  ใช้คู่กับเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย  

ลำหรับ งานระบบกระจายเสียงไร้สาย ลำโพงกระจายเสียงไร้สาย ลำโพงเสียงไร้สาย ลำโพงเสียงตามสาย  ลำโพงไร้สาย ลำโพงเสียงไร้สาย  ลำโพงหอกระจายข่าวไร้สาย  ลำโพงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย

ลำโพงไร้สาย คือ ลำโพงที่สามารถกระจายเสียงได้แบบไม่ต้องเดินสาย  จากแหล่งกำเนิดเสียง เช่นไมโครโฟน เครื่องเล่นเป็นต้น สำหรับงานกระจายเสียงในหมู่บ้าน ระบบเสียงไร้สายเทศบาล อบต  ลำโพงไร้สายในโรงงาน ระบบเสียงไร้สายในวัด  ลำโพงไร้สายสำหรับมหาวิทยาลัย  ไม่จำเป็นต้องเดินสายจากเครื่องขยายไปที่ลำโพงอีกต่อไป   หมดยุคของการเดินสาย ไม่จำกัดระยะทางกระจายเสียงจากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขากระจายเสียงไปยังพนักงาน หรือสมาชิกโดยตรง ได้ทั่วประเทศ ทั่วโลก ผู้บริหารให้นโยบายพนักงานจากสำนักงานใหญ่ รับฟังได้สองช่องทาง ออกลำโพงไร้สาย ผ่านโทรศัพท์มือถือของพนักงานเอง  กระจายเสียง 24 ชั่วโมงไม่รบกวนใคร ทำงานอยู่ที่บ้าน Work from Home  ก็ไม่พลาดข่าวสาร ห่างไกลกัน ก็เหมือนทำงานอยู่ร่วมกัน กับลำโพงแบบไร้สาย   ออกแบบและจัดทำตามการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการทุกหน่วยงาน

0863175577 /0896080077

ระบบประกาศข่าวสารกระจายเสียงไร้สาย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด


wireless Speaker


ลำโพงไร้สาย 


ลำโพงไอพีไร้สาย


ลำโพงล้อลากแบบไร้สาย

ลำโพงฮอร์นไร้สาย

ลำโพงตู้ไร้สาย

ลำโพงกลางแจ้งไร้สาย

ลำโพงไร้สายกลางแจ้ง

ลำโพงแห่ไร้สาย

ลำโพงตู็ไร้สาย